Защо трябва да се рекламира в специализирани интернет платформи?

Разширяването и популяризирането на Интернет средата дава все по-големи възможности за рекламна изява на своите потребители. Поради тази причина всеки следващ ден значително се увеличава броя на фирмите, които предпочитат да инвестират капитала си за реклама именно тук. За да бъде успешна една интернет рекламна кампания трябва да бъде фокусирана към възможно най-правилната аудитория. Най-лесния начин това да се случи е инвестирането в интернет платформа, защото почти всички потребители имат нужда от продуктите, които се рекламират вътре.

Кои фирми инвестират в реклама в специализирани платформи?

Практиката позказва, че фирмите, които инвестират в реклама в специализирани платформи, вярват в качеството на продуктите, които произвеждат и се стремят да разгърнат капацитета си. Те са на ясно, че рекламата им позволява да съкратят значително разстоянието до потенциалните си клиенти, както и да излязат крачка напред пред останалите фирми, които произвеждат сходни продукти.

Основни предимства при рекламирането в Produway.com

1.Значително по-ниски разходи за разпространение и за достъп до потенциални потребители.

2.Възможност за насочване на рекламата с много по-голяма прецизност към целевата аудитория.

3.Възможност за позициониране на бранда като “Top of Mind” в съзнанието на потребителите.

4.Значително повишаване на доверието към фирмата от страна на потребителите на платформата.

5.Възможност за прилагане/съчетаване на различни видове реклама (рекламни банери, видео, брандинг, аудио, текстова реклама нестандартни методи и други.)

6.Възможност за получаване на обратна връзка от страна на Клиента.

7.Възможност за следене в реално време на резултатите от кампанията.

8.Рекламното послание може да бъде предадено успоредно на няколко езика.

9.Използването на Интернет платформите като среда за разпространение на рекламни послания оказва значително влияние върху положителния имидж на фирмата.

10.Възможност във всеки един момент за коригиране на маркетинговата кампания и използваните инструменти (текстове, игри, анкети, банери и др.)