За фирмата

"Карат-Перфект", ЕООД

България, Пловдив

Адрес
ул. "Ильо Войвода" No.29

Година на регистрация
1989

Брой служители
25 - 49

Уеб сайт
www.karat-bg.com/

Описание
Фирма "Карат-Перфект" ЕООД е създадена през 1989 година с предмет на дейност:
Производство на пътни знаци съгласно БДС 1517 / 2006г.;
Знаци по Охрана на Труда съгласно БДС 30-35 / 76 , Наредба № 4 и др. нормативи;
Строителство;
Изолации : Огнезащитни, Хидроизолации, Шумоизолации, Термоизолации;
Производство на Алуминиева и PVC дограма;
Светофарни уредби и броячи;
Ограничители на скоростта : гумени и тип “Габър”;
Табели за улици , Знамена и Билбордове;
Ограничители за паркиране и Бариери.
Фирмата е произвела до 2011 г. над 71 000 пътни знака, над 45 000 знаци по охрана на труда, над 218 000 знаци за електрически уреди и инсталации и др.

Основни клиенти :
Пътни знаци : Общини, строителни фирми,промишлени предприятия и др.
Знаци за електрически уреди : Електропреносните и електроразпределителните райони на НЕК ЕАД, големи промишлени предприятия и фирми търгуващи с електроматериали.
Табели по Охрана на Труда : Предприятия и фирми търгуващи с лични предпазни средства.
Алуминиева и PVC дограма : Частни клиенти, Обществени заведения и др.

За произвежданите изделия фирмата притежава : Система за управление на качеството ISO 9001:2000, Система за управление на околната среда ISO 14001:2004, Система за управление на здравето и безопастността при работа OHSAS 18001:2007 и сертификати от акредитирани лаборатории, гарантиращи техните качества.

В производството се влагат висококачествени материали от сертифицирани доставчици.

Фирмата разполага с 45 души опитен и квалифициран персонал.


Търговският и административен офис на фирмата ни се намира на територията на гр. Пловдив ул. “Ильо Войвода ” № 29.

Производствената база е разположена в близост до гр. Пловдив, разполагаща с 2300 кв.м. площ. Производството е осигурено с всички необходими спомагателни помещения за отделните дейности.