За фирмата

Описание
Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия.