За фирмата

"Финтехмаш", АД

България, Пловдив

Адрес
"Кукленско шосе"11

Уеб сайт
www.fintehmash.com/

Описание
"Финтехмаш” АД, гр.Пловдив е водещо дружество в сферата на българското машиностроене. Основни направления в дейността на предприятието са: - Изработване на типични изделия за машиностроенето – богато разнообразие от детайли, възли, резервни части и нестандартно оборудване. - Машиностроителна и ремонтна дейност за металургичното производство, за което са усвоени голям брой резервни части - лагерни тела, барабани, механични съединители, ролки за гумено- транспортни ленти, зъбни колела, валове, полугайки, полусъединители и т.н. Обработката на детайли от заготовка до окончателната операция е с точност до 0,005 мм. - Проектиране и изработване на всякакъв вид инструменти и технологични приспособления, необходими за производството - щанци огъващи и изтеглящи, щанци с последователно и съвместно действие, шприцформи /в 3d координатната система/ и бластформи за всички видове бластавтомати /ръчни и автоматични/. - Други видове изделия и съоръжения – малогабаритна селскостопанска техника, амбреажни дискове, карданни съединители и др.