За фирмата

"Емайлхим", АД

България, Петърч

Година на регистрация
1991

Уеб сайт
www.emailchim.com

Описание
Акционерно дружество "Емайлхим" е основано през 1991 год. От 1997 год. дружеството е 100% частна собственост и се управлява от тричленен съвет на директорите. Предмета на дейност на дружеството е: Производство на лакови покрития за метален амбалаж с приложение в консервната, фармацевтичната и козметична промишлености, както и производство на широка гама антикорозионни материали, изолационни системи, саморазливни настилки, полимер-бетон и изделия от полимер-бетон. Всички суровини и материали използвани в производството са с доказано качество и съответстват на стандартите - DIN и ISO.