За фирмата

"Ювема", ЕООД

България, Столник

Година на регистрация
2004

Уеб сайт
www.tivit-bg.com/

Описание
Фирма “Ювема” ЕООД – гр. София е създадена през 2004 година и е производител на нов екологичен строителен материал – вид пенополистиролбетон, който е от клас “леки бетони” с обемна плътност от 170 кг/м3 до 600 кг/м3.

Фирма “Ювема” ЕООД е асоцииран член на "Българската асоциация за изолации в строителството" - БАИС ( Bulgarian Association For Construction Insulation And Waterproofing - BACIW)

Продуктите на фирма “Ювема” ЕООД притежават патентна заявка с публикация от 29.12.2006г. и са под временна закрила по закона за патентите. Фирмата притежава и търговската марка ТИВИТ®.

ТИВИТ® служи за термоизолация, шумоизолация и олекотяване на сгради.

Произвежда се като:
суха смес за топлоизолация на покриви, стени и подове. На обекта се смесва с вода, разбърква се и се нанася по традиционните начини. Това го прави универсален и достъпен за строителя и крайния потребител.
термоизолационни зидарски блокчета (тухли) от ТИВИТ® за градеж на фасадни и преградни стени. Жилището, построено със зидарските блокчета ТИВИТ®, е уютно, комфортно и устойчиво при земетръс.