За фирмата

Описание
Производство, разработване, транспортиране, преработване, търговия на едро и дребно, експортиране, разпространение и маркетинг на хлебни и тестени изделия и закуски, и сладкарски изделия (производство на всякакви видове торти, пасти, рула и др.)