За фирмата

"Крум Геров", ЕООД

България, Гоце Делчев

Адрес
ул. Панаирски ливади № 17

Уеб сайт
www.krumgerov.com

Описание
От най-древни времена, хлябът е изключителна част от човешкия бит и култура. Най-ранните данни за приготвяне на хлебни изделия датират от неолита. Развитието на цивилизациите пряко се свързва със създаване на технологии за съхранение и запазване на житото, осъществявайки възможността за целогодишно произвеждане на хляб. В различните етапи на човешко културно развитие, на отделните видове хляб се гледа по различен начин. Така например, в продължение на векове белият хляб се свързва предимно с богатата, привилегирована класа, докато черният – с бедните. През 20-ти век обаче, прецизни изследвания откриват изключителните здравословни свойства на черните (ръжени) хлябове и те стават предпочитани. Днес, културата на бързооборотните стоки налага „мода” в производството на хляб – за да се ускорят процесите и увеличи срокът на годност, към рецептата се добавят подобрители, набухватели, емулгатори или стабилизатори.

В контраст с това, убедени, че истинският хляб се прави единствено от природни продукти, в нашите рецепти количествата химически вещества са сведени до минимум.

Ето това прави нашия хляб различен!