За фирмата

"Яйцепром", АД

България, Кърджали

Адрес
бул. България, 61

Година на регистрация
1993

Уеб сайт
www.yaitzeprom.bg

Описание
Яйцепром АД е основана през 1993 год. Основната дейност на фирмата е производство на пресни яйца за консумация, птици и фураж. Фирмата е разположена в източната част на Родопите, на около 5 км. южно от град Кърджали, карй село Глухар. територията на предприятието заема площ от 130 дка. Изградена е инфраструктура в съоветствие с високите изисквания за дейността. Фермата отговаря на всички европейски изисквания по отношение на санитарно-хигиенни условия, съвременно оборудване, хуманно отношение, технология на отглеждане и професионални качества на персонала. "Яйцепром" АД е утвърдена българска фирма в областта на производството на яйца, която чрез непрекъснат контрол обезпечава изпълнението на всички изисквания за качество и безопасност, както в производството, така и в обслужването на клиентите си.