За фирмата

"Генезис лаборатории", ООД

България, София

Адрес
ул. Спътник 19, общ. Слатин

Година на регистрация
1992

Описание
"Генезис лаборатории" ООД е български производител на закваски за млечната и месна промишленост. Фирмата е създадена през 1992 г от водещи в тази област специалисти. Централният офис и научно-производствената база се намират в София. Генезис закваските са сертифицирани от Министерство на здравеопазването и Националната ветеринарномедицинска служба. Те се съхраняват в Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури. Методите на получаването им и технологиите за производство са патентно защитени и са отличени като иновационни продукти в Салоните за изобретения в Белгия, Германия, България. Генезис закваските са с утвърдени позиции не само на българския пазар. С тях се произвеждат млечни и месни продукти в над 15 страни на три континента.