За фирмата

"Сердика България", АД

България, Сливен

Адрес
бул. "Цар Симеон" № 63

ЕИК
BG119017954

Уеб сайт
www.serdika-bulgaria.bg

Описание
СЕРДИКА БЪЛГАРИЯ е водеща компания в млекопреработвателния бранш в България с дългогодишни традиции и опит в производството на кисело и прясно мляко, сирена и кашкавали и съпътстващи млечни продукти. Успоредно със своята основна дейност компанията изпълнява и важна роля в полза на обществото като подпомага множество пряко и косвено свързани браншове – животновъдство, млекосъбиране, търговия и други.