За фирмата

"Нел-Ка", ООД

България, Тополово

Адрес
ул. „Кокиче” №9

Уеб сайт
www.nel-ka.point.bg

Описание
Фирма „Нел-Ка” ООД има дългогодишен опит в производството, а по-късно и в преработката на мляко.

Притежава собствена ферма в която развъжда традиционното за региона – Българско родопско говедо. Кравите имат отлична млечна продуктивност, висока масленост и високо съдържание на протеин в млякото. Постигнати са високи стандарти при чистотата и хигиената на добив на суровото мляко.

От 2007 година е изградено собствено млекопреработвателно предприятие в съседство на фермата. Предприятието отговаря на всички норми за ЕС. Със собствен превоз извършва доставки на място. Оригиналните продукти и високо качество доведоха до нарастващо търсене на продуктите и това доведе до разширяване на обема на производство.