За фирмата

Описание
Фирма ПЕТЪР ДОДОВ – ДЕСОН 91, гр. Самоков се занимава с производство на строителни скелета и обезопасителни съоръжения за строителство и ремонт на сгради предимно за Франция и по заявка и размери на клиента.

Скелетата са основно два вида - предпазни и укрепителни, като фирмата работи със собствен транспорт за тяхното превозване.