За фирмата

"Стройкерамика", ООД

България, Монтана

Адрес
ул. Индустриална 30

Описание
СТРОЙКЕРАМИКА ООД, гр. Монтана е българска фирма, производител на висококачествени керамични и глинени изделия за строителството и архитектурата. Асортиментът включва тухли НФ (единички) за носещи и подпорни стени, глинени блокове за зидария МОНТЕРМ™ 3,85 и МОНТЕРМ™ 1,92 и голямо-форматни глинени блокове с подобрени топлотехнически характеристики за външи и вътрешни преградни стени, щурцове, както и три различни фракции шамот за пътеки и тенис кортове.