За фирмата

Описание
Производство, търговия, разпространение със собствен транспорт на хляб и хлебни изделия.