За фирмата

Описание
„Славянка"ЕАД е създадена в началото на
1955 г. с основна дейност - производство на
хляб, хлебни и сладкарски изделия и
търговията с тях. От създаването на
Националната браншова камара на
хлебопроизводителите в България през
1990 г., фирмата става неин редови член.
„Славянка"ЕАД се намира в централната
част на гр. Горна Оряховица и е разположена
на парцел от 9730 м², от които 4500 м²
застроена площ.
Продуктовата линия на дружеството включва
изключително богат асортимент на хляб,
хлебни, сладкарски, шоколадови, захарни
изделия и боза, които се отличават с добри
вкусови качества, и това ги прави търсени
и предпочитани на пазара.
Фирмата притежава запазени марки за своите
продукти в Патентното Ведомство на
Република България.
Днес „Славянка"ЕАД е динамично развиваща
се фирма с високо технологично оборудване,
доставено от Германия и Италия, и разполага
с дистрибуторска мрежа и собствен транспорт
на територията на цялата страна.