За фирмата

"Бусан", ООД

България, Перник

Адрес
ул. Враца 20

Година на регистрация
1990

Уеб сайт
www.bussan-bg.com/

Описание
Фирма “БУСАН” е създадена през 1990 год., и е специализирана в проектирането и производството на токозахранващи устройства и силова електроника със сравнително големи мощности.

Основните теоретични проблеми на фирмата се решават от катедра АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯТА към ТУ - София. “БУСАН” ООД е в състояние да проектира и произвежда освен посочените в каталога изделия и токоизправители за захранване на телефонни централи, токоизправители за галванични цели, токозахранващи устройства за термообработка на заваръчни шевове, точкови апарати и други токозахранващи устройства по задание на клиента.