За фирмата

"Сим", АД

България, Габрово

Адрес
бул. Столетов 157, п.к. 69

Година на регистрация
1983

Уеб сайт
www.sim-ad.net/

Описание
СИМ АД е създадена през 1983 г. под името НПП СИМ в гр. Габрово с цел разработка и производство на специализирани машини за производство на металообработващи инструменти. Наши машини работят в много фирми за производство на инструменти в България , Чехия , Полша , Унгария , Русия и Румъния. Фирма СИМ АД е приватизирана от септември 1997 г. Понастоящем СИМ АД се е специализирала в следните направления:
Изработка на машини за Производство на заключващи системи.
Производство на машини за дървообработка.
Производство на Прецизни Стругове за метал.

Постигнатите през годините успехи дават основание за увеличаване потенциала на предприятието. Заедно с развитието на техническото оборудване се отделя и сериозно внимание на подобряването и разширяването на производствения асортимент. Високото качество, добрите технически характеристики и дизайн са определящи черти на изделията на компанията. Продукцията на фирмата е добре приета в страни като Германия , Австрия, Русия и много други, като за основно предимство на компанията чуждестранните партньори посочват нейната гъвкавост и бързи срокове на доставка.

В СИМ АД работят над 50 висококвалифицирани специалисти, като компанията има завършен цикъл на производство и разполага с участъци за универсална и специална механична обработка, термообработка , лаково покритие, монтаж на изделията, което дава възможност за изработка на различни стандартни и нестандартни продукти в малки или ограничени серии.

Основната цел на компанията е създаването на високотехнологични и прецизни продукти, които да отговарят на завишените изисквания за сигурност в последното десетилетие.