За фирмата

"Агромикрон", ЕООД

България, Русе

Година на регистрация
2003

Уеб сайт
www.agromicron.eu/

Описание
Агромикрон АД е учредено през 2003г. Дружеството е специализирано в производството на резервни части за селско стопански машини и като наследник на бившето държавно предприятие Агромикрон ЕООД, с.Старо Старо , общ.Тутракан, то успешно продължи и доразви прозводите и на широко навлезлите през последното десетилетие в България, западноевропейски селскостопански машини, основно комбайни.

Дружеството е традиционен и утвърден производител на транспортьори, елеватори и контрабарабани за всички видове комбайни, както и различни видове валове и зъбни колела.

Производствените мощности, както и наличието на универсални машини, машини с цифрово-програмно управление и специалицирани зъбонарезни и шлиценарезни машини, позволяват на Дружеството да изработва и възли и детайли по заявка, извън продуктовата листа.