За фирмата

"Телетех", ООД

България, София

Адрес
бул.Цариградско шосе №133, БИЦ ИЗОТ, ет. 6, офис 603

Година на регистрация
1991

Уеб сайт
www.teletech.bg/

Описание
Фирма “Телетех” ООД е основана през 1991 година от четирима съдружници, специалисти в радиотехниката, съобщителната и комуникационната техника. На този етап фирмата се състои от дванадесет специалисти в радиокомуникационната техника, програмисти, координатори на производство, инженери, техници и други. Фирмата разполага със съвременна измервателна и радиоапаратура за развойна и производствена дейност. “Телетех” се специализира в областта на цифровите радиосистеми с широк обхват на действие- предаване на данни по радиоканал на големи разстояния. Ние имаме богат многогодишен опит в областта на ридиокомуникациите и обезпечаваме разработка на апаратура с отчитане на изискванията и потребностите на пазара. Основни дейности на фирма “Телетех” ООД Основни дейности на фирмата са разработка, внедряване, производство, реализация, монтаж и подръжка на високотехнологични централни съоръжения за охрана, радиоохранително и GSM оборудване, комуникационно оборудване, охранителна техника и други. В подкрепа на основните стратегически направления на фирмата, се следят основните бързопроменящи се нови технологии и направления в развитието на сигнално охранителната техника. Като резултат на това изделията на фирмата заемат върхови позиции на охранителния пазар, защота нашата основна цел е постигане на високо качество и надежност на продукцията.