За фирмата

"Добруджански хляб", АД

България, Добрич

Адрес
ул. "23-ти септември" 4

Уеб сайт
www.dobrudjanskihliab.com/

Описание
Не знам кой древен мъдрец е казал, че никой не е по-голям от хляба, но лично аз вярвам в магията на тези благословени думи и в тяхната непреходност. Защото хляб се е приготвял откакто свят светува. Може би затова у мен е възпитано чувството на респект към един от най-старите занаяти в историята на човечеството - занаята на хлебопекаря...

В житницата на България - Добруджа, хлебопроизводството е с най-стари традиции. И аз съм щастлив, че с цената на много труд през годините, изключителна амбиция и пълно себеотдаване от страна на всички нас - мениджърски екип, работници и служители, успяхме да направим така, че "Добруджански хляб" АД да се превърне в едно успешно развиващо се дружество с лидерски позиции и стабилно присъствие на българския пазар.

Днес, "Добруджански хляб" АД си е поставил високи цели: в конкурентна бизнессреда да бележи постоянен растеж, да удовлетворява максимално предпочитанията на клиентите и да отстоява неотклонно имиджа на фирмата, която има 74-годишна история, потенциал и перспективи за развитие! Стремежът ни е с постоянното обогатяване на продуктовата гама, "Добруджански хляб" АД да следва световните тенденции за здравословно хранене и здра вословен начин на живот. Амбицията ни е да утвърдим нов стандарт в производството и потреблението на хляб - такъв, какъвто се предлага в хипермаркетите на Западна Европа.

Целенасочената политика на фирмата за поддържане на реални цени на продукцията е съобразена с конюнктурата на пазара и е обусловена от високите обороти, от добрите финансови резултати, от оптималната организация на производствения процес и от въведените нови технологии. Намеренията ни са лоялно и коректно да разширяваме периметъра на продажбите в съответствие с принципите на свободния пазар.