За фирмата

"Ипо", ООД

България, Карлово

Адрес
Промишлена зона, п.к. 101

Уеб сайт
www.ipo-bg.com/

Описание
Фирмената специализация е ориентирана в три основни направления: производство, дилърство и консултантска дейност в сферата на машиностроенето.

Производствената дейност на фирмата е съсредоточена в машиностроителна фабрика край гр. Карлово. Основните производства, които се развиват са механично производство, металолеене и производство на гъвкави хидравлични и пневматични съединения.

На база натрупания опит в сферата на производството и в отговор на непрекъснатото търсене на резервни части за: машиностроителната, миннодобивната, строителна промишленост, енергетиката, агробизнеса, корабостроенето и кораборемонта, транспорта и др., се развива второто основно направление – дилърството.