За фирмата

"Трявна 2000", АД

България, Трявна

Адрес
ул. Стоянков дол № 26

ЕИК
107520232

Описание
Производство сладкарски изделия и от многолистно тесто.