За фирмата

"Гипс", АД

България, Кошава

Адрес
п.к. 3771

Уеб сайт
gips-ad.com

Описание
Мината край с. Кошава е единственото в Югоизточна Европа подземно находище на гипс. Добиваният в предприятието гипс е 100 % природен продукт и чистотата му достига 95 % (при добивания от открити мини гипс тя е до 50 %). ГИПС АД е основен доставчик на суровини в циментовия бранш и при производството на гипсови свързващи вещества и газобетонни изделия. От 2006 г. до сега са инвестирани близо 11 млн. лева в реконструкция, модернизиране и осъвременяване на технологичния процес със закупуването на комплекс за механизиран подземен добив на естествен гипс, изграждането на две нови производствени линии за производство на сухи строителни смеси на гипсова и циментова основа и инсталация за сушене и сепариране на пясък.

В момента ГИПС АД произвежда 23 продукта – 13 на гипсова основа и 10 продукта на циментова основа.
През 2012г. в ГИПС АД, с. Кошава приключи изграждането на нов завод за печене на природен гипс. Проектът се осъществи по оперативна програма” Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г. Оборудването на новата инсталация е с капацитет 80 хил. тона годишно, и е на стойност 6 000 мил.евро. В дружеството до момента са инвестирани общо над 22 мил. лева