За фирмата

Описание
Земеделска Кооперация ”Айват-93” Земеделска Кооперация ”Айват-93” се занимава главно с обработка на земеделска земя на членовете и на договорна основа, както и арендова земя от други собственици на територията на селата: Звенимир, Зарица, Вълкан, Листец, Зебил, Подлес, Осен, Черногор, Окорш, Паисиево, гр.Главиница, гр.Тутракан, Търновци, Царев дол, Косара. Изкупува земеделска земя за собствени нужди. Земеделската кооперация има над 2000 декара собствена земя а общата обработваема площ е 15 000 декара. Занимава се с изкупуване на селскостопанска продукция, билки и др., както и търговия с тях. Земеделска Кооперация ”Айват-93” Кооперацията има фурна и се занимава с производство и реализация на хлебни изделия. Извършва услуги за лично ползване на своите членове, както и на други физически и юридически лица. Предстои развитие на търговски обекти. Основната дейност на Кооперацията е производство и реализация на зърнени и технически култури – пшеница , ечемик, царевица, слънчоглед, тикви и др.