За фирмата

"Александър груп", ЕООД

България, Благоевград

Година на регистрация
2002

Уеб сайт
www.alexandergroup.bg

Описание
Александър груп ЕООД е основана през 2002 г. в гр.Силистра, България. Специализирана е в т.нар. „конструкция за лозови насаждения”, изразяваща се в рязани, цепени , кръгли и квадратни колчета от акация и гледичия. Тяхната дължина варира от 0.60м до 2.50м. Главната цел на фирмата е развитието на висококачествени технологии, висока продуктивност и изключително добри условия на труд, съобразени с Европейските изисквания. Основни клиенти са френски фирми – големи винопроизводители и собственици на лозови масиви, както и няколко фирми за градинско обзавеждане.