За фирмата

"Вигалекс", ООД

България, София

Адрес
ж.к. Младост 1 бл. 9, вх. А, ет. 2, ап. 6

Уеб сайт
www.vigalex.bg/

Описание
“Вигалекс” ООД успешно присъствува в международния бизнес с натурални ароматични продукти повече от 15 години.


Първите договори за продажби на етерични масла датират от 1991 година. Днес дружеството е международно признат доставчик на натурални ароматични продукти за нуждите на парфюмерийната, козметичната и хранителната промишлености. Клиенти на “Вигалекс” ООД са както големи международни компании от бранша, така и значителен брой по-малки потребители от целия свят.

През годините фирмата изгради добра материална база в гр. Гурково, който се намира в източния край на прочутата Розовата долина. Производствената база на “Вигалекс” ООД е разположена на неголяма площ - 3,5 дка, но включва няколко компактни работещи производствени инсталации за получаване на натурални ароматични продукти чрез парна дестилация и екстракция, както и модерно складово стопанство.


Във “Вигалекс” ООД работи екип от висококвалифицирани специалисти с многогодишен опит в производството и контрола на качеството на ароматични продукти. Фирмата отделя специално внимание и на подготовката на млади специалисти.

Водеща линия в работата на фирмата е високото качеството на готовите продуктите, което се гарантира от внедрената през 2004 г. система за управление на качеството, изградена в съответствие с изискванията на ISO 9001-2000. Системата е сертифицирана от TUV Rheinland Inter Cert. Kft. и непрекъснато се усъвършенствува и подобрява.

Ежегодно се разширява и асортиментът на предлаганите аромотични продукти. От 2004 г. Вигалекс започна производство на органични етерични масла.

Дейността на фирмата е ориентирана изцяло към клиентите – високо качество на предлаганите продукти, разумни цени и отлично обслужване.