За фирмата

"Емсист – 6", ООД

България, София

Адрес
бул. "Цариградско шосе", 7ми km, №133

Година на регистрация
1992

Уеб сайт
bg.emsyst.com/

Описание
“ЕМСИСТ-6” ООД е учредена през 1992 г. в София.
Учредителите – високо квалифицирани инженери по електроника и уредостроене с дългогодишен опит в развойна дейност по изчислителна техника, решават да насочат знанията и опита си в разработката на еталонни измервателни уреди за проверка и калибриране на електромери, и за проверка на водомери: изходни, проверочни и работни еталони за електроенергия, преносими мрежови анализатори за параметрите на преносните мрежи за електроенергия, уреди за контрол и корекция на фактора на мощността (cos φ), еталони за разход на вода, стендове за проверка на водомери, стендове за проверка на електромери, и др. под.