За фирмата

"Фори - Плам", ЕООД

България, Смолян

Адрес
ул. Невястата № 20

Описание
Производство и търговия с хляб и хлебни изделия.