За фирмата

"Елпром трафо СН", АД

България, Кюстендил

Адрес
бул. Дондуков 63

Година на регистрация
1968

Уеб сайт
www.elpromtrafo.com/

Описание
Заводът е основан на 28.03.1968г. в град Кюстендил като подразделение на съществуващия „Завод за силови трансформатори” в София. В началото на седемдесетте години на миналия век „Елпром Трафо” започва редовното производство на първия тип трансформатори ТМ 100 kVA. За кратко време се усвояват и мощностите - 160 и 250 kVA. От началото на осемдесетте години на миналия век завода се развива с бързи темпове, закупуват се нови машини, усвояват се нови производствени технологии. До края на десетилетието вече се произвеждат и трансформатори с мощност до 1600kVA, а до края на деветдесетте години производствената гама се увеличава и с трансформатори с мощност до 2500kVA. Така още преди края на миналия век завода достига максималния си производствен капацитет – 10 000бр. годишно. Изграждат се контролни лаборатори за входящ и текущ контрол на материалите, използвани в производството. Създадена е изпитателна станция за контролни и типови изпитания на трансформаторите. В началото на деветдесетте години на миналия век са обособени конструктивен и технологичен отдел, с което е затворен целия производствен цикъл – от проектирането на трансформатора до сглобяването му.