За фирмата

"Крес-Д", ЕООД

България, Казанлък

Адрес
кв. "Летището" 74

Година на регистрация
1990

Брой служители
25 - 49

Уеб сайт
www.kres-d.com/bg/

Описание
"Крес-Д" ЕООД е основана през 1990 г. Фирмата е специзлизирана в производство и сервиз на хидравлични елементи и системи, нестандартно оборудване и инструментална екипировка.
От 1995 г. "Крес-Д" разполага със собствена материална база.

Фирма "Крес-Д" ЕООД притежава следните сертификати:
- Сертификат за одобрение на системата по качество № 368073 / 23.11.2009 г., съгласно изискванията на ISO 9001:2008.
- Сертификат WF0410221HH на Germanisher Lloyd - допуск за производство на изделия - гама хидравлични цилиндри.
- Свидетелство № 97 / 11.09.2001 г. за одобрение производство и ремонт на хидравлични и пневматични системи, съгласно изискванията на "Български коръбен регистър".