За фирмата

"Милен Банков", ЕТ

България, Русе

Адрес
ул. Борисова № 52

Описание
Производство на хляб със запазената търговска марка "Славянка Тостер" и други хлебни изделия.