За фирмата

"Аида Фрут", ООД

България, Хасково

Адрес
бул. България 150

Година на регистрация
2006

Уеб сайт
aidafruit.com/

Описание
Дружество „АИДА-ФРУТ” ООД е регистрирано в Хасковски окръжен съд през 2006 година с предмет на дейност производство, преработка и продажба на свежи плодове.


Дружеството притежава повече от 500 декара собствена земеделска земя. От тях, 300 декара са засадени с трайни насaждения.

Овощната градина е изградена по най-съвременните технологии за реколтиране с посадъчен материал от най-добрите доставчици от Италия, Гърция и България.

Оборудвана с необходимата земеделска техника и обслужващ екип от специалисти.

В период на плододаване, с годишен добив повече от 600 тона, са вече 6 сорта „кайсия”, три сорта „нектарина”, три сорта „круша” и четири сорта „ябълка”.

За съхранението и първичната обработка на плодовете, дружеството разполага с достатъчен обем хладилни мощности.

Насажденията от „кайсия” и „нектарина” са в мониторингов период с оглед на предстоящото сертифициране като Екологична продукция (очаквано сертифициране 2012 година).

С разнообразието от плодове, добре подбрана сортова схема и възможност за регулярна доставка дружество „АИДА-ФРУТ” ООД е надежден партньор за всеки, търсещ качество и регулярни доставки.