За фирмата

"Завод за Изчислителна Техника", ЕООД

България, София

Адрес
Булевард Цариградско шосе - 7ми км.

Година на регистрация
1967

Уеб сайт
www.zit-bg.com

Описание
Завод за изчислителна техника е основан през 1967 година като българо-японска компания в областта на електрониката и е първият български производител на компютри. Тогава е признат като лидер в страните от Източна Европа в областта на модерните технологии. Продукцията на Завод за изчислителна техника е позната в много страни по света - ОНД, Полша, Куба, Чехословакия, Унгария, Германия, Китай, Либия, Финландия и Индия.

Продукцията на Завод за изчислителна техника е предназначена за граждански цели, основана на т. нар. технология с двойно предназначение. Американски специалисти DOD и DOC са оценявали нашите изделия през 1984 година в Control Data Corporation, Минеаполис, през 1990 година в Уестърн Джеофизикъл Хюстън, през 1990 година на територията на Завод за изчислителна техника. Те са признали, че заводът има и производствените мощности, и интелектуалния потенциал за производство на съвременни изделия на конкурентни цени.

През 1997 г. Завод за изчислителна техника бе преобразуван в Акционерно Дружесвто, а от 2000 е с правен статус на ЕООД, 100% частна компания. В момента, фирмата произвежда фискални касови апарати за българския и румънския пазар. В процес на разработване е и касов апарат за сръбския пазар.

През 2003 г. компанията разшири дейноста си като основа Лаборатория за Сертифициране и Тестване на електромери. Клиенти на лабораторията са български и британски производители на електромери.

В момента, централният, изследователският, производственият и разработващият отдел заемат 1 305 кв. м., а персоналът на пълно работно време е 30 служители. Завод за изчислителна техника ЕООД притежава сертификат № 207994 по ISO -9001:2000 от Lloyds Register Quality Assurance.

Фирмата е класирана в първите 100 IT компании в България за 2003 г. от списание Computerworld (2004).