За фирмата

"Алимет", ООД

България, Бяла

Адрес
Ул.Ст.Стамболов №86

Уеб сайт
alimet-bg.com/

Описание
Алимет ООД е своеобразен наследник на фирма ЕТ Алимет-Т.Иванов, която започва своята дейност през 1990 година. От създаването си до момента фирмата се развива в сферата на мелничното производство и търговията със зърнени култури. През годините фирмата търпи постоянно развитие и подобрения. Понастоящем това е най-голямата и модерна мелница в обл.Русе.Фирмата има изградена 9 валцова мелница с производствен капацитет 200 тона/денонощие; собствено силузно стопанство с вместимост 10 000 тона; собствен автопарк, включващ тежкотоварни автомобили тип гондола и брашновоз.
"АЛИМЕТ" ООД притежава всички необходими разрешителни документи за осъществяване на своята основна дейност и в допълнение има издаден лиценз за извършване на транспортни услуги.
Стремежът на ръководството на фирмата към усъвършенстване, спазване на действащата нормативна база, предлагане на безопасни за здравето и качествени продукти и гарантиране удовлетвореността на клиента води към внедряване на международните стандарти ISO 22000:2005 и ISO 9001:2008