За фирмата

"Инекс Агро", ООД

България, София

Адрес
ул. Коста Лулчев № 15 а, ет. 1

Година на регистрация
2006

Уеб сайт
www.inexagro.net

Описание
ИНЕКС АГРО ООД е учредено през 2006 г. Дружеството е регистриран земеделски производител с основен предмет на дейност – производство и търговия със сливи и ябълки.
Създадените от ИНЕКС АГРО ООД насаждения са на обща площ от около 400 декара. Всички градини са разположени близо до гр. Дряново в землищата на селата Скалско и Славейково.
При отглеждането на плодовете се прилагат най-добрите национални и европейски практики. В една от градините близо до с. Славейково има инсталирани съвременни машини за борба с пролетните слани.
Плановете за развитие на дружеството включват и по-нататъшна преработка на плодовете в различни готови продукти. В това отношение дружеството е готово да разгледа идеи за въвеждане на нови производства и бъдещо сътрудничество.
Дружеството притежава и собствена климатизирана камера с възможност за съхраняване на до 100 тона пресни плодове.