За фирмата

"Белтекс М", АД

България, София

Адрес
Бул. Ал. Стамболийски №96

Година на регистрация
2002

Уеб сайт
www.beltexm.com

Описание
"Белтекс М" е регистрирана през 2002 година като акционерно дружество с участие на български и белгийски капитали. Основната дейност на фирмата е производство на работни и предпазни облекла за европейския и българския пазар. Специализирана е в облекла за "контролирана атмосфера" при високотехнологични процеси и производства. Основен доставчик на асортимента за фирмата , Белгия.

Персоналът на фирмата наброява 200 човека, като производствената база е в град Лом. Годишният производствен капацитет на фирмата е 1 000 000 облекла.

През 2003 година дружеството успешно изгради и внедри система за управление на качеството ISO 9001/2000 и получи сертификат QUAL/2003/21180d от AFAQ AFNOR INTERNATIONAL.