За фирмата

"Каучукова компания ДС", ООД

България, Ямбол

Адрес
Промишлена зона, ул. "Сокол" 13

Уеб сайт
www.rubber-ds.com

Описание
"Каучукова компания ДС" ООД има над 12 годишна история. Днес фирмата имa следната структура: основна база и седалище в гр. Ямбол и клонове в гр. Тополовград и гр. Созопол. Центърът на управление е в Ямбол. В базата се извършва част от основната дейност на фирмата, а именно производство на каучукови смеси, предназначени 90% за продажба у нас и в чужбина.

Друго направление на дейността е търговията със суровини и материали за каучуковата промишленост.
В Ямбол е структурирано и друго производство, базирано на стъклени влакна и смоли. Строят се ветроходни яхти от среден клас: 9- и 12-метрови с цел продажба. Правят се и малки рибарски лодки. Произвеждат се и различни стъкломатови цистерни (от 1 до 30-40 куб. м.), предназначени за локални минипречиствателни станции. Намират приложение най-вече за строителни обекти, където липсва инфраструктура (канализация) - най-често при изграждането на вилни селища по Черноморието.

В последните 1-2 години, фирмата извършва международни превози със собствените си транспортни средства, както и международни спедиторски услуги.

В клона в Тополовград е съсредоточено основно производството на каучукови смеси - около 70 % към настоящия момент. Тенденцията е в базата в гр. Ямбол да остане само изработката на цветни и на някои специфични каучукови смеси.

Клонът в гр. Созопол обслужва туристическата дейност, която извършва фирмата, свързана с възможностите за използване на част от произвежданите лодки и яхти за морски разходки и риболов. Тази дейност предстои да бъде развивана и разширявана като особено преспективна.