За фирмата

Описание
Дружеството "Болкан Фроузен Фуудс" ООД е разположено в централна северна България в Дунавската равнина. В непосредствена близост до него преминава железопътната линия София – Плевен – Г. Оряховица – Шумен – Варна, а също и магистралния път София – В. Търново – Варна.

Изцяло ново предприятие за преработка и замразяване на плодове и зеленчуци, изградено на собствена земя с площ от 16 дка, със застроена площ 2200 квадратни метра и застроен обем 13425 кубични метра. Въведено в експлоатация през месец юни 2006 година. Изградени са всички необходими производствени, стопански и складови площи.

Дружеството отговаря на всички европейски изисквания и е сертифицирано по ISO 9001 и е внедрена система за управление на качеството НАССР.

За кратък период Болкан Фроузен Фуудс завоюва устойчиво присъствие на европейския пазар за замразени плодове и зеленчуци и реализира своята продукция в Германия, Англия, Австрия и други.
Дружеството е специализирано в замразяване на плодове и зеленчуци.

Структурни дялове на производството:
Замразени зеленчуци - 60 % от общото производство
Замразени плодове - 40 % от общото производство