За фирмата

Описание
Еднолично дружество с ограничена отговорност “ХЛЕБОТОН” със собственик и управител Жечо Костадинов е Хасковска фирма, специализирана в проектиране, производство и ремонт на пещи и оборудване за производство на хляб и хлебни изделия. Основана през 1998г., фирма “ХЛЕБОТОН” е една от първите частни компании в този бизнес, в гр. Хасково. Основна цел на фирмата е високо качество на произвежданите от нас пещи и машини. Пещите, които фирма „ХЛЕБОТОН” ЕООД произвежда са предназначени предимно за малки и средни производствени цехове за хляб и хлебни изделия. Пещите за хляб се произвеждат в типов ред, в зависимост от предпочитанията на клиента - свързани с габаритни размери, производителност, степен на автоматизация, на един или два тунела. Пещите се състоят от тунелни пекарни камери – една или две на брой, разположени една върху друга. Загряването се извършва от ел. нагреватели, монтирани на пода и по тавана на тунела. Мрежеста метална транспортна лента се движи напред и назад в тунела, а върху нея се поставя хляба за изпичане, както директно, така и в тави. Задвижването на транспортната лента се осъществява от мотор-редуктор. Предвиден е и вариант за ръчно извеждане и вкарване на продукцията. Парогенераторът е разположен върху или под пекарните камери. Управлението на технологичния режим на печене се извършва от командно табло и е изцяло автоматизиран. Ръчно се осъществява само зареждането и изваждането на хляба. Пещите са снабдени с енергоспестяващи елементи, допринасящи за 30% енергоспестяване.

За 12 години фирма “ХЛЕБОТОН” ЕООД е оборудвала и ремонтирала множество хлебопекарни и складкарски цехове в цялата страна.