За фирмата

"Валкони", ЕТ

България, София

Адрес
ул./бул.: Владайска река №4

Описание
Дейността на Валкони ЕТ вкл. производство и търговия с пластмасови изделия и опаковки за еднократна употреба. Валкони извършва доставка на пластмасови изделия за еднократна употреба, салфетки, тарелки и подложки, чаши от EPS и др. - до клиента.