За фирмата

"Екобиовет", ЕООД

България, Ветово

Адрес
ул. Иван Вазов

Уеб сайт
ecobiovet.com/

Описание
Нашата фирма е ориентирана към производството на биотор, ополозотворяване на отпадъците и опазване на ОКОЛНАТА СРЕДА. Както всички знаете една от основните групи са ОРГАНИЧНИТЕ отпадъци от животновъдните ферми, растениевъдството, домакинствата, хранително-вкусовата промишленост, пречиствателни станции и други производства, на които все още не се обръща голямо внимание, а ТРЯБВА. Редица технологии могат да се приложат, така че те да се превърнат в екологичен тор.