За фирмата

Описание
Винарската изба Памидово е изградена на площ от 40 дка. Избата е тип шато, заобиколено от лозя с производствена база, оборудвана с най-съвременните съоръжения за винопроизводство по модерния и класически способ за ферментация, обработка, стабилизация и бутилиране на вино. Винарска изба Памидово е със собствени лозя на площ от 1600 дка, разположени в землищата на с. Памидово, с. Величково и с. Росен – район богат на древна традиция във винарството, която датира от 4 000 години.

Сортовете са Каберне Совиньон, Мерло, Мавруд, Сира, Саперави, Пино Ноар, Памид, Пино Шардоне, Мускат Отонел и Мускат Александрийски.

Почвено климатичните условия са особено подходящи за отглеждане на винени сортове грозде. Мекият климат и многото слънчеви дни позволяват на гроздето да натрупа захарност над 23 % при много добър баланс между киселини и багрилна материя , предпоставка за получаване на уникални, с характерна за района индивидуалност вина и виноматериал за дестилация.

Родовитостта на сортовете се контролира съгласно Европейските изисквания за производство на грозде за винифициране на висококачествени вина. Изба Памидово разполага с уникална система за ферментация тип „Ганимед” с компютърно управление и висок технологичен контрол.

Виното се бутилира на линия за студено стерилно бутилиране. Основната част от вината отлежават в бъчви от български, американски и френски дъб, а дестилатите – в дъбови и акациеви бъчви. Обемът на производство е 2 000 000 литра годишно, при използване на цикличност на ферментационния капацитет.

Описание на продукти

Винарската изба Памидово притежава собствени лозя на площ от 1600 декара, разположени в землищата на селата Юнаците, Росен и Величково. Те са в сърцето на Горно Тракийската Долина – в район с дългогодишни винарски традиции. Районът се характеризира с благоприятен преходно-континентален климат, като средната годишна температура е 12,8° С, подходящо слънчево греене, хълмист терен, а надморското равнище варира от 190 до 370м , с често срещани летни засухи.

Почвата в по-голямата си част се състои от глинесто-песъчливи наслаги, а склоновете на оградните височини са изградени от делувиални наноси, особено подходящи за отглеждането на лозя, даващи превъзходно грозде, с висока захарност и ниска киселинност.

Засаждането на собствените лозови масиви започна през 2004 година по проекти на САПАРД.

Сортовете които се отглеждат са: Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Мавруд, Сира, Пино Ноар, Памид, Шардоне, Мускат Отонел и Александрийски Мускат.

За постигане на високи резултати, екипът от технолози и агрономи е консултиран от немски специалисти по програмата на Senior Experten Service-град Бон, Германия.