За фирмата

Описание
Фирма Икар Беджев и сие е създадена през 1989 г.
От 1998 г. работим в услуга на пивоварната промишленост в България.
От 2011 г. започваме нашата дейност в услуга на домашното пивоварене.