За фирмата

"Аквахим", АД

България, София

Адрес
ж.к. Дружба 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 83

Година на регистрация
1992

Уеб сайт
www.aquachim.bg/

Описание
АКВАХИМ АД, основано е през 1992 г. като партньор на MERCK KGaA, Германия, започвайки с внедряването на българския пазар на реактиви и системи за контрол на качеството на околната среда.
От 1996 г. АКВАХИМ започва развитието и на диагностичните продукти на MERCK в областта на клиничната химия, микробиологията и патоанатомията.
След прекратяване на производството на тест-наборите за клинична химия от MERCK, АКВАХИМ продължава от 2001 г. да внедрява вискотехнологичните системи за лабораторна диагностика и за биомедицински изследвания на BECKMAN COULTER, САЩ.
От началото на 2004 г. се развива нова фокусна група продукти – оригиналните лекарства на MERCK, а след придобиването на швейцарската фармацевтична компания SERONO от MERCK, АКВАХИМ представлява също и MERCK Serono.