За фирмата

Описание
"ЧУГУНЕНА АРМАТУРА - БЪЛГАРИЯ" АД е наследник на ВЪЗХОД АД, което е основано през 1947 година. Дълги години дружеството е единствен производител в България на чугунена промишлена арматура, предназначена за вода, пара и неагресивни флуиди за средни налягания и температури (PN 16 и Tmax 250 C), с условни отвори от DN 15 до DN 800.
клинови шибъри за вода и пара
шибъри с гумиран клин и тротоарни спирателни кранове
спирателни вентили
възвратни - вентили
редуцир вентили
амонячни вентили
продухвателни вентили
възвратни клапи
предпазителни клапани
филтри
електропроводи
фитинги