За фирмата

"Фаустина Груп", ООД

България, Враца

Адрес
Ул. “Александър Стамболийски”3

Година на регистрация
1991

Уеб сайт
www.faustinagroup.bg

Описание
Основна дейност на дружеството е производство на растителни масла и биогорива.
Местоположение на завода – с. Доктор Йосифово, обл. Монтана, Северозападна България.
Местоположение на нова бутилажна линия – гр. Враца, Северозападна България
Капацитет на маслодобивното предприятие- преработка на 250 т. с.семе за 24 часа, добив на 100 тона сурово масло
Капацитет на рафинерията – 50 масло на 24 часа.
Предприятието разполага с внедрена съвременна технологична линия и съоражения, отговаряща на всички изисквания за производството на храни, оборудвана лаборатория за контрол на качеството на входящата суровина и готовата продукция. Извършва се непрекъснат контрол и анализ на произвоственият процес
Продукцията на фирмата се реализира на пазара основно в големи количества , като клинети са предмно фирми, с които има предварително сключени договори за реализаци и с които се поддържат дългогодишни коректни отношения.
По отношение на слънчогледовото масло, разликата с конкурентните продукти се изразява във високото качество, което потдържа марка „Ралица.
По отношение на слънчогледовия експелер фирмата е въвела реализацията на този продукт както в насипно състояние, така и в опаковки по 40 кг./бр., което е рядко срещано на пазара за този продукт.
Слънчогледовото масло и експелера отговарят на всички БДС за качество.
„Фаустина груп”ООД има собствена запазена марка „Ралица” , под която реализира произвежданото бутилирано слънчогледово олио.
Слънчогледовото масло се реализира на 98 % в България и 2 % за износ. Район на пласмент – Северозападна България, Централна и Южна България. Износ – Гърция и Албания.
Фирмата има успешно изградена търговска мрежа и партньори в лицето на множество търговци на едро на бутилирано олио в цялата страна. От 2008 година дружеството рзвива износ на олио и шрот за Гърция и Албаниа чрез търговски партньор-фирма износител. Дружеството има както вече изпълнени договори за доставки и за покупко-продажба, така и действащи такива в момента. Марката „Ралица” е наложена успешно на пазара на Северозападна България, като в момента се развива търговска мрежа за пласмент във всички останали части на страната.
Потенциални нови пазара са останалите части на България, както и постигане на по голям дял на продажбите чрез износ на олио в съседните държави – Гърция,Румъния, Сърбия, Македония както и Албания.