За фирмата

"Асарел-Медет", АД

България, Панагюрище

Година на регистрация
1964

Уеб сайт
www.asarel.com/

Описание
Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди, осигуряваща около 50% от националното производство на жизненоважния за човешкото развитие метал мед. Компанията е основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област. Има структуроопределящо значение за българската икономика като едно от водещите индустриални предприятия с важен принос за брутния вътрешен продукт на страната.

„Асарел-Медет” АД ежегодно преработва около 13 млн. тона медна руда, като осигурява устойчиво и стабилно развитие и производство при максимално оползотворяване на минералните суровини на находище „Асарел”. Компанията произвежда и предлага за страната и чужбина висококачествени меден концентрат и катодна мед.

Историята на лидера в българския рудодобив датира от официалното откриване на МОК „Медет” на 29 декември 1964 г. Технологичен минно-обогатителен комбинат „Асарел-Медет" е създаден през 1986 г., като обединява МОК „Медет”/1964-1994/ и новоизградените мощности на рудник и обогатителна фабрика „Асарел”, въведени в експлоатация на 6 декември 1989 г. Като акционерно дружество „Асарел-Медет” съществува от 1991 г. с основен предмет на дейност - открит добив и обогатяване на медни и медно-пиритни руди, биохимично извличане на мед и свързаните с това търговски и инженерингови дейности.
Във фирмения летопис са първата за страната концесия за добив на подземни природни богатства от 23 декември 1998 г. и първата приватизация в добивния отрасъл от 15 юни 1999 г. Тя е спечелена от „Асарел-Инвест" АД - акционерно дружество, с мажоритарното участие на ФА „Копър инвест” - дъщерно дружество на стратегическия чуждестранен партньор „Фьост Алпине Интертрейдинг" - Австрия, и с участието на работниците и мениджърския екип на дружеството. Актуалното акционерно участие в „Асарел-Медет” АД към 31.12. 2011 г. е: ФА „Копър инвест” - 68.58%, физически лица - работещи и пенсионери от компанията - 2434 човека - 30,16%, както и "Асарел-Медет" АД - 1,26% - обратно изкупени акции.