За фирмата

"Доверие"

България, Лесидрен

Адрес
ул. "Христо Ботев" 10

Уеб сайт
www.koopdoverie.com

Описание
Коопереция "Доверие" започва дейността си от 01.10.1995 г. в направление животновъдство – производство на свинско и телешко месо във ферма със затворен цикъл.От тогава до настоящия момент тя е непрекъснато в процес на разширяване, преустройство и модернизация на наличните обекти и създаване на нови дейности и производства. Тя е една от членуващите кооперации в ЦКС-гр.София.
Необходимите комбинирани фуражи се произвеждат в собствено автоматизирано фуражно предприятие с електронно дозиране по балансирани рецепти, които се контролират периодично с лабораторен анализ. Спазват се всички указания на ВМЦ и се води документация по изискванията на закона за фуражите и на националната служба по зърно.

Кооперецията се занимава със свинепроизводство на 420 броя свине-майки от породата " Дунавска бяла", синтетична линия "Силистра" и "Юна"-Франция като годишно се отглеждат и угояват около 7200 броя свине, а по технология на института по планинско животновъдство гр. Троян се изкупуват и доотглеждат около 720 броя телета.Създадени са условия съгласно изискванията за отглеждане на животните.

Произвежданите животни се преработват в собствена кланица и месопреработвателно предприятие. Обекта отговоря на действащите в момента нормативни изисквания и има разрешение за производство под рег. № 1101014.Изпълненото технологично обзавеждане е съобразено с изискванията към предприятията от хранително-вкусовата промишленост и с условията за производство на качествени и безопастни храни. Оборудването е изработено и доставено от "ПИМ" Хасково и внос от Германия. В месопреработвателното предприятие се произвеждат богат асортимент на разфасовки от прясно свинско и телешко месо, варено-пушени колбаси и сурово сушени колбаси и деликатеси.

От месец септември 2010 г. започва производство на цялата гама продукти с марка "Стара планина" , а през месец ноември 2010 г. разширява асортимента си с нови продукти от дивечово месо с високо качество.
Продукцията е патентована с търговска марка "Качество от Балкана" и реализацията й се осъществява със специализиран транспорт в изградена търговска мрежа от 16 магазина в София, Ловеч, Троян, Плевен, Тетевен, Луковит, Червен бряг, с. Рибарица и с. Лесидрен. Зареждат се магазини на "КООП –търговия и туризъм" АД в гр. София, РПК "Развитие" - гр. Елин Пелин, РПК "Априлци" и много други търговски обекти на частни фирми и кооперативни организации.

Цялостната дейност на кооперация "Доверие" е един затворен цикъл от производството на животни и преработка на месната суровина до реализацията на крайния продукт в магазините.