За фирмата

"Ело", ЕТ

България, София

Адрес
ж.к. Лагера, бл. 19, вх. Б

Описание
1. Разработка и производство на електронни и микропроцесорни устройства в областта на:

- медицински системи

- контрол и управление на технологични процеси

- телеметрични системи

- системи за заплащане със смарт карти

- апаратура за научни изследвания

- системи за тарификация на телефонните разговори, включително IP телефония

- охранителни и пожароизвестителни системи за дома и офиса, охранителни и пожароизвестителни системи за административни сгради с индивидуален достъп

- нестандартно и стендово оборудване


2. Доставка и монтаж на охранителна и пожароизвестителна техника.

3. Изделия в производство:

- Светодиодни фотополимеризиращи и терапевтични стоматологични лампи с голяма мощност

- Портативен уред за стоматологична диагностика и електротерапия

- Електронни модули за битови и промишлени газметри с предплащане, разработени за KALE ENERGY - Турция

- Система за автоматизирано събиране на информация от електромери и други измерителни уреди с връзки по мрежата 220V и GSM мрежата

- Електронна машина за балансиране на гуми с двойна индикация

- Електронни броячи и таймери (двуканални, шестразрядни),оборотомери, индикаторни модули, спирачен модул за асинхронни двигатели и др.

- Гама апарати за таксуване на телефонните разговори с печатащ модул

- Апарат за таксуване и генериране на импулси с 16кHz, подходящ за тарифиране при IP телефония

- Охранителни мини централи - самостоятелни, с вграден дайлер или обединени в единна система - до 64 броя

- Комбинирани охранно-пожароизвестителни системи

- Импулсни захранвания